Въпреки скорошните промени, хората без гражданство в България все още се изправят пред произволно задържане и пречки да уредят пребиваването си или да станат граждани

Нов доклад, публикуван днес от Европейската мрежа за лицата без гражданство (ENS) и Фондация за достъп до права (ФАР) относно положението на лицата без гражданство в България, показва, че въпреки въвеждането на законов път за идентифициране на лицата без гражданство

ФАР търси експерт по комуникации

Фондация за достъп до права (ФАР), неправителствена организация за правата на човека в България, търси експерт по комуникации, който да разработи и приложи заедно с ФАР комуникационен план на организацията в областта на защитата на лицата без гражданство в България.

ФАР търси да назначи асистент в проект за лица без гражданство

Фондация за достъп до права (ФАР), неправителствена организация за правата на човека в България, търси да назначи асистент в изпълнението на споразумение за партньорство с ВКБООН в областта на защитата на лицата без гражданство в България.   Преки задължения на

Обучение за адвокати “Водене на дела по имиграционно задържане”

Започна записването за участие в двудневното обучение “Водене на дела по имиграционно задържане”, което ще се проведе от 2 до 4 ноември 2018г. в хотел “Лъки Банско” в град Банско. Обучението се организира от Фондация за достъп до права –

Застъпнически доклад за задържането на търсещи закрила лица при влизане в България

През юли 2018г. Фондация за достъп до права – ФАР изготви застъпнически доклад, който предоставя актуална информация за размитите граници между задържането и приема на търсещи закрила лица при влизането им в България и разглежда имиграционното задържане на търсещи закрила като

Ново изследване за уязвимите търсещи закрила лица в България, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения

Този доклад от изследването разглежда как съответните разпоредби от преработената Директива за условията на прием и преработената Директива за процедурите по предоставяне на убежище относно жертвите на изтезание/ травматизираните търсещи закрила лица са въведени в националните законодателства на следните държави членки

Младежката група към Фондация за достъп до права

Във ФАР вярваме, че една от най-добрите инвестиции на време и ресурси, които можем да направим, е в образованието и предаването на знания и опит на младежите. Това е особено важно на фона на липсата на развито университетско обучение по

Стани част от Международната младежка група по бежанско право #PROMISEREFUGEE

Ако искаш да разбереш: Защо правото предвижда закрила на бежанци, Какви са техните проблеми и права, Какво представлява Женевската конвенция от 1951г. и защо тя е толкова важна, Какво може да направиш ТИ за успешната интеграция на бежанците в нашето

Следващият път няма да мирише ли?!?

Следващият път няма да мирише ли?!? It stinks. 9 декември 2016г. Денят ми започва със съдебно заседание от 9 часа. Делото е от тежките, но ме успокоява мисълта, че сме при съдия. В смисъл, че сред „съдиите“ има само малко