Ново изследване за уязвимите търсещи закрила лица в България, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения

Този доклад от изследването разглежда как съответните разпоредби от преработената Директива за условията на прием и преработената Директива за процедурите по предоставяне на убежище относно жертвите на изтезание/ травматизираните търсещи закрила лица са въведени в националните законодателства на следните държави членки

Младежката група към Фондация за достъп до права

Във ФАР вярваме, че една от най-добрите инвестиции на време и ресурси, които можем да направим, е в образованието и предаването на знания и опит на младежите. Това е особено важно на фона на липсата на развито университетско обучение по

Стани част от Международната младежка група по бежанско право #PROMISEREFUGEE

Ако искаш да разбереш: Защо правото предвижда закрила на бежанци, Какви са техните проблеми и права, Какво представлява Женевската конвенция от 1951г. и защо тя е толкова важна, Какво може да направиш ТИ за успешната интеграция на бежанците в нашето

Следващият път няма да мирише ли?!?

Следващият път няма да мирише ли?!? It stinks. 9 декември 2016г. Денят ми започва със съдебно заседание от 9 часа. Делото е от тежките, но ме успокоява мисълта, че сме при съдия. В смисъл, че сред „съдиите“ има само малко

Покана за пресконференция относно лицата без гражданство в България

Уважаеми дами и господа, Фондация за достъп до права – ФАР Ви кани на пресконференция, на която ще представим находките от теренното изследване относно лицата без гражданство и тяхното административно задържане в България, публикувани в доклада „Защита на лицата без

Предложените промени в Семейния кодекс относно непридружените деца чужденци

СТАНОВИЩЕ на Фондация за достъп до права – ФАР и Рийчаут.БГ – клон България относно Проекта на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, публикуван в Портала за обществени консултации на Министерски съвет на Република България на 29 август

Становище: Закон за противодействие на тероризма

Днес група организации и граждани (според списъка накрая) внесохме публикуваното по-долу Становище относно предложения от Министерски съвет за Обществено обсъждане Проект на Закон за противодействие на тероризма:   Bousmantsi Detention Centre ©FAR До Министерски съвет на Република България СТАНОВИЩЕ относно: Проект

Подготвя се обезпокоително “узаконяване” на “разпределителния център” в Елхово

на снимките: “Разпределителен център” в Елхово (ноември 2013г.) Фондация за достъп до права – ФАР днес внесе в МВР своето становище относно проекта на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, с който се предвижда

Фондация за достъп до права – ФАР приема стажанти

Желаете да се занимавате с права на човека? Искате да придобиете практически опит във връзка с оказването на правна помощ? Вълнуват Ви проблемите на бежанците, имигрантите, раждащата жена, децата, възрастните хора? Присъединете се като стажант към екипа на Фондация за