В очакване на принадлежност: Историята на Сагър – човек без гражданство

Сагър | Лекар  “България беше моята възможност за ново знание”  ИСТОРИЯТА  Преди да дойде в България, Сагър я вижда като страна за предизвикателства, нови възможности и ново знание. Той идва от Кувейт от стабилно и уважавано семейство, но е роден

Младежката група към Фондация за достъп до права

Във ФАР вярваме, че една от най-добрите инвестиции на време и ресурси, които можем да направим, е в образованието и предаването на знания и опит на младежите. Това е особено важно на фона на липсата на развито университетско обучение по