Фондация за достъп до права (ФАР), неправителствена организация за правата на човека в България, търси експерт по комуникации, който да разработи и приложи заедно с ФАР комуникационен план на организацията в областта на защитата на лицата без гражданство в България. Позицията се финансира от Европейската мрежа за лицата без гражданство.

Преки задължения на експерта по комуникации са:

 • Да изготви пет комуникационни материала (включващи текстово и визуално съдържание), които да бъдат публикувани онлайн на всеки два месеца и да бъдат широко разпространявани. Ще разкажем историите на лица без гражданство и ще повишим информираността за пропуските в защитата на лицата без гражданство в България;
 • Да улесни отношенията на ФАР с медиите;
 • Да подготви комуникационните материали в сътрудничество с главния адвокат във ФАР;
 • Да поддържа връзка и координация с Европейската мрежа за лицата без гражданство.

Условията на труд:

 • Граждански договор;
 • Заплащане на всеки два месеца за всеки от петте комуникационни материала;
 • Възнаграждение за един комуникационен материал – 300 лева или 150 британски паунда;
 • Начална дата на работата: възможно най-скоро през февруари/март 2019г.;
 • Първоначален срок на договора: до края на 2019г..

Необходимата квалификация и умения са:

 • Доказан опит като специалист по комуникации;
 • Отлични комуникационни (устни и писмени) и презентационни умения;
 • Отлично владеене на английски и български езици;
 • Опит в писането и редактирането на двата езика;
 • Отлични комуникационни умения в интернет и социалните медии;
 • Опитът с графичен дизайн и оформление е предимство;
 • Опитът в сферата на правата на човека е предимство.

Как да кандидатствате?

Моля изпратете автобиографията си заедно с кратък текст, обясняващ Вашата мотивация да кандидатствате за изпълнение на тази работа, на valeria.ilareva@farbg.eu до 24 февруари 2019г.

ФАР търси експерт по комуникации