Фондация за достъп до права (ФАР), неправителствена организация за правата на човека в България, търси да назначи асистент в изпълнението на споразумение за партньорство с ВКБООН в областта на защитата на лицата без гражданство в България.

 

Преки задължения на асистента в тази позиция са:

 • Подпомага координатора / главния адвокат в организацията и провеждането на правна помощ, посещения на място и информационни сесии;
 • Създава и използва възможности за взаимодействие с общностите и информира мигрантите и бежанците в България за проекта;
 • Идентифицира и насочва лица без гражданство за правна помощ към ФАР.

Условията на труд:

 • Гъвкави работно време и работно място със средно 20 работни часа на седмица;
 • Месечно заплащане, пропорционално на часовия обем на работата;
 • Начална дата на работата: възможно най-скоро през януари 2019г.;
 • Срок на първоначалния договор: 12 месеца.

Необходимата квалификация и умения са:

 • Способност за ангажиране с обществото от бежанци и мигранти;
 • Познаване на работната среда, мигрантските общности и заинтересованите страни в България;
 • Разбиране на нуждите на лицата без гражданство;
 • Добро владеене на английски език;
 • Доброто владеене на руски / персийски / арабски / кюрдски е предимство;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Спазване на професионалните граници;
 • Добри умения за интернет и социални медии.

Необходимият професионален опит включва:

 • Опит в областта на миграцията и бежанците в България;
 • Социална медиация с мигранти и бежанци в България;
 • Опитът и / или социалната медиация с лица без гражданство е предимство.

Как да кандидатствате?

Заинтересованите кандидати следва да изпратят автобиографията си заедно с кратък текст, обясняващ тяхната мотивация да кандидатстват за тази длъжност, на valeria.ilareva@farbg.eu до 18 януари 2019г. Кандидатите, избрани на първия кръг, ще бъдат поканени на интервю.

ФАР търси да назначи асистент в проект за лица без гражданство