Позиция на Фондация за достъп до права - ФАР и Център за правна помощ – Глас в България относно смъртен случай в СДВНЧ –Бусманци