Този доклад от изследването разглежда как съответните разпоредби от преработената Директива за условията на прием и преработената Директива за процедурите по предоставяне на убежище относно жертвите на изтезание/ травматизираните търсещи закрила лица са въведени в националните законодателства на следните държави членки на ЕС от Източна Европа: България, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Изследването стига до извода, че някои аспекти от законодателството на Европейския съюз все още не да надлежно прилагани, което води до това уязвимите търсещи закрила лица да не бъдат идентифицирани като такива и да не получават подходяща грижа. Публикацията е част от проекта ACESO, съфинансиран от Европейската комисия. Проектът се ръководи от Унгарския хелзински комитет в партньорство с Фондация “Корделия” в Унгария, Хърватския правен център, Фондация за достъп до права – ФАР и Център АСЕТ в България, и Гръцкия съвет за бежанците.

Unidentified-and-Unattended-page

За повече ресурси по темата, посетете специалната ни страница, посветена на Жертвите на изтезание.

Ново изследване за уязвимите търсещи закрила лица в България, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения