ПАНАЙОТ ЙОТОВ

Правен помощник

Повечето от важните неща в света са били постигнати от хора, които са продължавали да пробват, дори когато е изглеждало, че няма никаква надежда. - Дейл Карнеги

 

Панайот Йотов се присъединява към екипа на Фондация за достъп до права - ФАР през януари 2021г.

Той е участник в обучението „DEFEND” за подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти, проведено от ФАР.

Панайот е сертифициран медиатор, вписан в единния регистър на медиаторите през 2017 г. Провеждал е обучения, медиации и е оказвал правна помощ по европейска програма “JUSTROM” – инициатива за подобряване достъпа до правосъдие на ромските жени, изпълнявана в периода от април 2018 г. до март 2019 г.

Участвал е в гражданската инициатива „Юридически барометър” - за наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България, НСГТП „Кристиан Таков, НА „Ребус”.

Завършва специалност Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през януари 2021 г.

Към момента е правен помощник по проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg”

Езици: английски, руски

Panayot Yotov