През юли 2018г. Фондация за достъп до права – ФАР изготви застъпнически доклад, който предоставя актуална информация за размитите граници между задържането и приема на търсещи закрила лица при влизането им в България и разглежда имиграционното задържане на търсещи закрила като “нелегални” имигранти.

Докладът е изготвен в рамките на проекта Red Line Project, координиран от Унгарския хелзински комитет и финансиран от Европейската програма за миграция и интеграция (EPIM).

Сравнителен доклад относно ситуацията в България, Гърция, Италия и Унгария се очаква скоро!

Свалете доклада за България.

Bousmantsi detention centre
Застъпнически доклад за задържането на търсещи закрила лица при влизане в България