Трудно някой ще се осмели да оспори, че висшият интерес на детето трябва да е в основата на всяко действие на административните органи. Въпреки това, обаче, деца често се оказват в ситуации, в които не получават достъп до общопризнати права. В нашата практика сме свидетели на принудителна раздяла на деца-български граждани от техен родител поради това, че той е чужденец; на раждане на „нелегални“ деца без документи в България; на имиграционно задържане на деца, на липса на достъп до медицинска помощ и до образование; на правния вакум, в който се намират непридружените деца-бежанци в България.

Очаквайте скоро! Информационна бележка относно положението на непридружените деца-бежанци в България

ПРАВНА РАМКА

Закон за закрила на детето

Конвенция на ООН за правата на детето

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Национална мрежа за децата

УНИЦЕФ

Комитет на ООН за правата на детето

Save the Children International