Според данни на Световната здравна организация болестта на Алцхаймер е третото най-значимо заболяване след сърдечно-съдовите и онкологичните болести. Социалното му отражение се дължи не само на скъпо струващата медицинска терапия, но и на обстоятелството, че болестта на Алцхаймер е водещата причина за изпадане в зависимо положение. ФАР си поставя за мисия да съдейства от правна гледна точка относно обществената и институционална подкрепа за болния и неговите близки, постигането на ранна диагностика, юридическите аспекти на загубата на дееспособност и други.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Гражданско Сдружение “Алцхаймер-България”

Проф. Д-р Лъчезар Трайков: „Най-добрият фитнес за мозъка е четенето“

Онлайн подписка за приемане на Декларация № 80/2008 на ЕС