Свободното движение е една от основните свободи, предоставени на гражданите на Европейския съюз. Съгласно член 45 от Договора за функциониране на Европейския съюз свободата на движение на работници не допуска дискриминация, основаваща се на гражданство, по отношение на достъп до трудова заетост, възнаграждение и други условия на труд.

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ

Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност

Ръководство на потребителя относно признаването на професионални квалификации 

Практическо ръководство – Моят съветник за пътуване и работа в Европейския съюз – от Европейската служба за гражданско действие

“My Mobility Mentor – Вашият шанс да научите повече за правата си, когато работите в чужбина” – брошура за срещите в Италия, Белгия и Великобритания през 2014г

Намиране на работа в Европа: ръководство за търсещи работа лица  – брошура на Европейската Комисия

“Знанието е защита! Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия?”брошура на КНСБ, КТ “Подкрепа”

“Шеф на себе си? Нещо повече за самостоятелния статут” – брошура за работа в Белгия на Организация за нелегални трудови имигранти

“Ефективно решаване на Вашите проблеми в Европа” – брошура на SOLVIT

“Твоята първа работа с EURES” – ръководство за търсещи работа и работодатели – брошура на Европейската Комисия

“Вашата Европа, вашите права” – практическо ръководство на Европейската Комисия – за граждани и предприятия за техните права и възможности в рамките на единния пазар на ЕС

“Моите здравноосигурителни права в обединена Европа” – брошура на Национална здравноосигурителна каса. Можете да четете онлайн тук.

***

В рамките на проекта, на 5 септември 2014 година в град София, в Дома на Европа, се състоя Информационната среща “Преди заминаването”.

Повече информация за  събитието можете да получите тук.

Снимки от събитието можете да откриете на този линк.

ВИДЕО

Представяне на проекта My Mobility Mentor  – Валерия Иларева, Председател на УС на Фондация за достъп до права – ФАР от 1-ва минута до 5:42 ;

Съвети при работа на български граждани в Италия –  Карла Ландри, Международен университет в Торино, от 5:42 мин. до края

Съвети при работа на български граждани във Великобритания  – Флора Уилямс, Мрежа на правните центрове

Съвети при работа на български граждани в Белгия – Ася Кавръкова, Директор на ECAS

Социалноосигурителни права при преместване в  държава-членка на ЕС, Преносими  документи  – Панел от експерти от български държавни институции

Представяне на услугите за намиране на работа на мрежата  – Европейска служба за заетост   EURES  – Петър Василев, EURES съветник

Представяне  услугите на Европейската служба за  гражданско действие ECAS Ася Кавръкова, Директор на ECAS

Изготвянето на тази страница е съфининансирано от Европейска комисия по проект “Моят съветник по придвижването – експеримент за работници от България и Румъния, заминаващи за друга държава – членка на Европейския съюз”.