През ноевмри 2016г. ФАР и Европейската мрежа за лицата без гражданство публикуваха доклада “Защита на лицата без гражданство от произволно задържане в България”. 

Свалете целия доклад на английски език

Свалете Резюме на доклада: на английски език или на български език

Във връзка с публикувания доклад, г-н Крис Наш, директор на Европейската мрежа за лицата без гражданство, посочва: „Неизпълнението от страна на правителствата на задължението да въведат ефективни системи за идентифициране на лица без гражданство, оставя някои от най-уязвимите членове на обществото изложени на повтарящо се и продължително задържане. Този доклад показва как хората, въпреки тяхното сътрудничество с властите, попадат между пукнатините, след като или им е отказано да се върнат “у дома”, защото нито една страна не ги разпознава за свои граждани, или не им се дава възможност отново да изградят живота си в България. За да бъде избегнато произволното и продължително задържане, от ключово значение е българските власти систематично да установяват дали едно лице е без гражданство, преди да вземат решение за задържане, и в тази връзка да правят реалистична оценка за перспективите за извеждане от страната. Това изисква България да разполага с процедура за определяне на статут на лице без гражданство, която да е достъпна за всички на територията на страната – в това число за задържаните лица и лицата без гражданство, които нямат разрешение за законно пребиваване.

На 17 ноември 2017г. ФАР проведе семинар, посветен на признаването на статут на лицата без гражданство и защита от произволно задържане. Можете да свалите презентацията на д-р Валерия Иларева от семинара, да се запознаете с практическия казус, който обсъдихме, и да разгледате снимки от семинара.

Seminar 17.11.2016
FAR Seminar 17.11.2016

Още ресурси:

Видео с гласа на Христоф, изработено в рамките на проект HEAR

Статия на д-р Валерия Иларева в блога на ENS: “Bulgaria is introducing a statelessness determination procedure. Or is it?“, септември 2016г.

Статия на д-р Валерия Иларева в блога на ENS: “Counting down the days in detention: the situation of stateless persons in Bulgaria“, 18 ноевмри 2016г.

Конвенция за статута на лицата без гражданство, 1954г.

Конвенция за намаляване на случаите на лица без гражданство, 1961г.

В медиите:

Интервю на Streetwatch с адв. Валерия Иларева: “Хора в нищото“, 18.11.2016г.

Маргиналия, Резултати от изследване: България “приписва” гражданство на лица без гражданство, 18.11.2016г.

Дарик радио, Защо лица без гражданство, попаднали у нас, живеят в омагьосан кръг?, 18.11.2016г.

БНР, Валерия Иларева: Лицата без гражданство са в правен вакуум, 22.11.2016г.

Pressconference
Press Conference 18.11.2016