Ново през 2017г.:

Кратък наръчник за грижа и подкрепа на търсещи закрила, жертви на изтезание

Ново изследване за уязвимите търсещи закрила лица в България, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения

Unidentified-and-Unattended-page

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРАВО

Дневен ред

Видео от 02. 12. 2014

Презентация на Иларева

Презентация на Гюлай

Презентация на Братанова

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПСИХОЛОГИЯ

Дневен ред

Видео от 03. 04. 2015

Презентация Харди

ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОЕКТА

“From Torture to Detention”

“От изтезанието до задържането”

Презентация на доклада

Концепция за устойчиви услуги

ФАР предлага безплатна правна помощ на хора, преживяли изтезание – във връзка с производството им за предоставяне  на закрила и имиграционно задържане. За да се свържете с нас, моля посетете страницата с данни за контакт.

Ако се нуждаете от психологическа подкрепа, моля, свържете се с Центъра за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ.