Няма по-съкровен момент от раждането на нов живот. Същевременно, по време на раждане жената се намира в една от най-уязвимите ситуации в живота си. Отношението към жената по време на раждането следва да уважава нейното човешко достойнство и да не й причинява допълнителна болка и физическо и психическо страдание. Неприкосновеността на тялото може да бъде нарушавана, само след информирано съгласие от страна на раждащата жена. Присъствието на придружител в лечебното заведение е право на раждащата жена.

АКТИВИЗЪМ

Онлайн подписка относно Правото да не раждаш сама

РЕСУРСИ

Адв. Валерия Иларева, „Правата на раждащата жена. Информирано съгласие. Юридическа отговорност“, ноември 2012г

Адв. Валерия Иларева, „Право на придружител в лечебното заведение“, ноември 2012г.

Адв. Даниела Фъртунова, „Правата на раждащата жена. Делото Терновски с/у Унгария в Европейския съд по правата на човека, Страсбург“, ноември 2012г.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Сдружение „Родилница“

Брошура относно правото на информирано съгласие

Сдружение „Естествено“

Асоциация на българските дули

Олга Дукат, „Пътят на дулата“

Фондация „Макове за Мери“