Уважаеми дами и господа,

Фондация за достъп до права – ФАР Ви кани на пресконференция, на която ще представим находките от теренното изследване относно лицата без гражданство и тяхното административно задържане в България, публикувани в доклада „Защита на лицата без гражданство от произволно задържане“. Изследването бе осъществено в партньорство с Европейската мрежа за лицата без гражданство, на която ФАР е член.

Summary Report BG

Докато произволното задържане е въпрос, пораждащ притеснение по принцип, уникалните характеристики на хората без гражданство и тези в риск да загубят гражданството си са предпоставка те да бъдат задържани по-често и за по дълги периоди от време.

В тази връзка, г-н Крис Наш, директор на Европейската мрежа за лицата без гражданство, посочва: „Неизпълнението от страна на правителствата на задължението да въведат ефективни системи за идентифициране на лица без гражданство, оставя някои от най-уязвимите членове на обществото изложени на повтарящо се и продължително задържане. Този доклад показва как хората, въпреки тяхното сътрудничество с властите, попадат между пукнатините, след като или им е отказано да се върнат “у дома”, защото нито една страна не ги разпознава за свои граждани, или не им се дава възможност отново да изградят живота си в България. За да бъде избегнато произволното и продължително задържане, от ключово значение е българските власти систематично да установяват дали едно лице е без гражданство, преди да вземат решение за задържане, и в тази връзка да правят реалистична оценка за перспективите за извеждане от страната. Това изисква България да разполага с процедура за определяне на статут на лице без гражданство, която да е достъпна за всички на територията на страната – в това число за задържаните лица и лицата без гражданство, които нямат разрешение за законно пребиваване.

През 2012 година България се присъедини към Конвенциите от 1954г. и 1961г. за лицата без гражданство. На 15 юни 2016г. българският парламент прие на първо четене проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, който за първи път въвежда процедура за определяне на статут на лице без гражданство.

Пресконференцията ще се проведе на 18 ноември 2016г., петък, от 10 часа, в Националния пресклуб на БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49. Водещ на пресконференцията ще бъде д-р Валерия Иларева, Главен адвокат във ФАР и ръководител на изследването за България.

За контакт: Деница Георгиева, Фондация за достъп до права – ФАР, тел.: 028793280, 0882068815; e-mail: office@farbg.eu

За англоговорящи журналисти: please call ENS Head of Communications Jan Brulc on +44 7522 525673 or email jan.brulc@statelessness.eu

Очакваме Ви!

Покана за пресконференция относно лицата без гражданство в България