Участник в информационна сесия на ФАР за търсещи закрила

„Хората не се чувстват изолирани. Те често са в една и съща ситуация и информацията е наистина полезна, за да не пропуснат процедурата си и да разберат за своите права."  участник в информационна сесия на ФАР за търсещи закрила, 2015г.