В очакване на принадлежност: Уинфред/Математик

“Искам да дам таланта, който имам, но не мога да го дам, защото съм блокиран”

Уинфред живее в България от 1980 година насам, без прекъсване. Причината да дойде тук е образованието – завършил е Техническия университет в София, с идеята да се завърне в Танзания, където го очаквали в компанията, изпратила го да се образова. Загубил е танзанийското си гражданство поради сложна политическа ситуация в страна през 80-те години и факта, че не е роден танзаниец, а малавиец, но за последното няма официална регистрация на раждането му в Република Малави. Няма държава, в която може да бъде върнат.

Уинфред притежава огромен капацитет като математик, но липсата на статут го спира да упражнява професията си, която чувства като призвание. Мечтата на Уинфред е да преподава математика на деца, за да предава знанието си на младите поколения. “Аз искам да дам това, което имам, но не мога да го дам, защото съм блокиран”, казва той.