Основните ни дейности са:

ПРАВНА ПОМОЩ

Осигуряваме правна помощ на уязвими хора с финансови затруднения в ситуации, в които се проявяват системни проблеми в достъпа до права, когато разрешението на тези проблеми ще доведе до повече социална справедливост.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Провеждаме независими професионални изследвания за достъпа до права в България.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Чрез организиране на събития, срещи и медийни кампании, повишаваме институционалната и обществената осведоменост, чувствителност и ангажираност с нуждата да се адресират системни проблеми в достъпа до основни човешки права. Информираме обществеността и медиите за резултатите и препоръките от нашите проучвания, за съществуващите пречки пред достъпа до права.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ

Провеждаме обучения и семинари и осигуряваме печатни и електронни материали за студенти, адвокати, съдии, държавни служители и доброволци.

Прочетете повече за Младежката група към Фондация за достъп до права