Фондация за достъп до права – ФАР е българска неправителствена организация, учредена в обществена полза.

НИЕ СЕ ЗАСТЪПВАМЕ ЗА:

Утвърждаване на ефективни механизми, които да гарантират практически достъп до права и ефективна защита срещу произволно лишаване от права.

Повишаване на институционалната и обществената информираност, чувствителност и ангажираност с необходимостта да се адресират системни проблеми в достъпа до основни човешки права в България.

Развиване на благоприятна правна среда в съответствие с Европейските и Международните стандарти за защита на човешките права и утвърждаване на най-добрите практики в достъпа до права.