Ако искаш да разбереш:

Защо правото предвижда закрила на бежанци,

Какви са техните проблеми и права,

Какво представлява Женевската конвенция от 1951г. и защо тя е толкова важна,

Какво може да направиш ТИ за успешната интеграция на бежанците в нашето общество,

Ако си мотивиран, умееш да се изказваш, искаш да помогнеш, не си съгласен с масовото обществено мнение и насажданата омраза, поставяш правата на човека на ПЪРВО място, имаш интерес към различни култури и държави, то тогава търсим точно ТЕБ!

Информирай своя глас, така че да имаш силата на знанието, за да те чуят, отдели част от времето си, за да научиш повече за бежанското право, а ние ще ти помогнем да го направиш. Как? Присъедини се към Международната младежка група #promiserefugee и заедно с младежи от Литва, Великобритания, Италия, Хърватия и Унгария превърни всичко това не само в мечта, а във ВЪЗМОЖНОСТ.

 promiserefugee

Предлагаме:

  • Практическо обучение по бежанско право;
  • Участие в събития, посветени на бежанското право;
  • Възможност за създаване на контакти и работа с хора от други държави;
  • Работа и обмяна на опит с практикуващи юристи;
  • Повишаване на ораторските умения, развитие на качества, приложими във всички области на правото.

ОБЕЩАВАМЕ:

  • На обществото – да обясним защо е важно да уважаваме правата на бежанците,
  • На бежанците – че ще устояваме техните права,
  • На младите хора – че тяхната роля е ключова и че именно те изграждат обществото, в което биха искали да живеят,
  • На политиците – че ще следим дали принципите на Конвенцията от 1951г. се спазват.

Стани част от Международната младежка мрежа PROMISE #promiserefugee и ОБЕЩАЙ!

Кандидатстването става чрез изпращане на CV и мотивационно писмо (максимум 300 думи) на адрес office@farbg.eu в срок до 14 януари 2017г. Броят на свободните места за България е 20. Допустимите кандидати следва да са на възраст от 18 до 29 години. Избраните участници ще бъдат поканени на среща в офиса на ФАР на 18 януари 2017г. Практическото обучение по бежанско право ще започне след 20 февруари (датата ще бъде уточнена с избраните участници).

http://www.farbg.eu/bg/find-us-bg/

https://www.facebook.com/promiserefugee/

Проектът PROMISE обединява изследователски институции, местни власти, младежки организации и неправителствени организации от 6 европейски страни. Той се ръководи от Юридическия факултет на университета Миколас Ромерис (MRU) в партньорство с Литовския младежки съвет (LiJOT), Асоциацията на местните власти в Литва и Лаборатория за правата на човека към университета Миколас Ромерис, българската Фондация за достъп до права (FAR), университетът Йосип Юрай Щросмайер в Осиек и Доброволчески център Осиек в Хърватия, организация “Svjetski savez mladih Hrvatska” (Хърватия), университетът в Печ, Унгария, Sopianae Kulturális Egyesület (Унгария), Университетът в Катания, Асоциация AccoglieRete per la Tuteladei MSNA в Италия, както и  London South Bank University (LSBG). Проектът ще продължи до януари 2018г.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само вижданията на нейния автор и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се информация.

Европейска комисия

Стани част от Международната младежка група по бежанско право #PROMISEREFUGEE

2 thoughts on “Стани част от Международната младежка група по бежанско право #PROMISEREFUGEE

Comments are closed.