Training for Lawyers on “Litigating Cases of Immigration Detention”

Започна записването за участие в двудневното обучение “Водене на дела по имиграционно задържане”, което ще се проведе от 2 до 4 ноември 2018г. в хотел “Лъки Банско” в град Банско. Обучението се организира от Фондация за достъп до права –

Кратък наръчник за грижа и подкрепа на търсещи закрила, жертви на изтезание

Този кратък наръчник предлага рамка, която да позволи на различни професионалисти, работещи в областта на предоставянето на убежище и бежанците, да отговорят по-добре на уникалните нужди на търсещите убежище, които страдат от травма или са жертви на изтезания. Законодателството на

The Youth Group at the Foundation for Access to Rights

Във ФАР вярваме, че една от най-добрите инвестиции на време и ресурси, които можем да направим, е в образованието и предаването на знания и опит на младежите. Това е особено важно на фона на липсата на развито университетско обучение по