Training for Lawyers on “Litigating Cases of Immigration Detention”

Започна записването за участие в двудневното обучение “Водене на дела по имиграционно задържане”, което ще се проведе от 2 до 4 ноември 2018г. в хотел “Лъки Банско” в град Банско. Обучението се организира от Фондация за достъп до права –

The Youth Group at the Foundation for Access to Rights

Във ФАР вярваме, че една от най-добрите инвестиции на време и ресурси, които можем да направим, е в образованието и предаването на знания и опит на младежите. Това е особено важно на фона на липсата на развито университетско обучение по