Public events of the Promise youth group at the Foundation for Access to Rights

На 18 май 2017г. в град София и на 5 юни 2017г. в град Варна младежката група Promise към Фондация за достъп до права организира публични събития относно Интеграцията на бежанците в приемащите общества, на които да споделим своите знания