Този кратък наръчник предлага рамка, която да позволи на различни професионалисти, работещи в областта на предоставянето на убежище и бежанците, да отговорят по-добре на уникалните нужди на търсещите убежище, които страдат от травма или са жертви на изтезания. Законодателството на ЕС изисква всички държави-членки да гарантират, че съществуват процедури за ранно идентифициране и адекватни условия за приемане на жертви на изтезания или травматизирани търсещи убежище (наред с други гаранции). Тъй като мнозинството от лицата, търсещи убежище, които влизат в ЕС, бягат от въоръжени конфликти, все по-важно е експертите не само да разбират своята роля, но и да са запознати с ролята на други професионалисти в областта на убежището, за да създадат мрежа за подкрепа. Компактното ръководство не си поставя за цел да бъде изчерпателно. По-скоро то служи като полезно въведение за професионалисти, които предлагат помощ на търсещи убежище жертви на изтезания в различни сфери на работа.

Публикацията е на английски, унгарски, хърватски, български и гръцки език.

Публикацията е част от проекта ACESO, съфинансиран от Европейската комисия. Унгарският Хелзинкски комитет ръководи инициативата, по която работи съвместно с Фондация “Корделия”, Хърватския правен център, Фондация за достъп до права – ФАР, Центъра за подпомагане на преживелите изтезания – АСЕТ и Гръцкия съвет за бежанците.

За повече ресурси по темата, посетете специалната ни страница, посветена на Жертвите на изтезание.

Кратък наръчник за грижа и подкрепа на търсещи закрила, жертви на изтезание