Проектът My Mobility Mentor и Съвети при работа на български граждани в Италия

Представяне на проекта My Mobility Mentor – Валерия Иларева, Председател на УС на Фондация за достъп до права - ФАР 2) Съвети при работа на български граждани в Италия - Карла Ландри, Международен университет в Торино