Съвети при работа на български граждани във Великобритания – Флора Уилямс, Мрежа на правните центрове