Удължен срок до 15 май 2021г.! Кандидатствайте за обучение по метода на проучване чрез действие по бежанско и миграционно право на ФАР