Фондация за достъп до права – ФАР търси правен помощник