Ново изследване за уязвимите търсещи закрила лица в България, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения

13_Unidentified_and_Unattended.jpg

Този доклад от изследването разглежда как съответните разпоредби от преработената Директива за условията на прием и преработената Директива за процедурите по предоставяне на убежище относно жертвите на изтезание/ травматизираните търсещи закрила лица са въведени в националните законодателства на следните държави членки на ЕС от Източна Европа: България, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Изследването стига до извода, че някои аспекти от законодателството на Европейския съюз все още не да надлежно прилагани, което води до това уязвимите търсещи закрила лица да не бъдат идентифицирани като такива и да не получават подходяща грижа. Публикацията е част от проекта ACESO, съфинансиран от Европейската комисия. Проектът се ръководи от Унгарския хелзински комитет в партньорство с Фондация “Корделия” в Унгария, Хърватския правен центърФондация за достъп до права – ФАР и Център АСЕТ в България, и Гръцкия съвет за бежанците.