ЕКИП


valeria_1300_1950.jpg
Председател на Управителния съвет, Главен адвокат
magdalena_1300_1950.jpg
Член на Управителния съвет Адвокат
jad_1300_1950.jpg
Член на Управителния съвет Връзка с общностите
zahid_1300_1950.jpg
Член на Управителния съвет Офис мениджър
Boyanka
Правен помощник