Боянка, стажант на ФАР

„Фондация за достъп до права представлява една подадена ръка и често последна надежда за много хора в уязвима позиция, които се нуждаят от ефективна защита на своите права. Освен каузата, на която Фондацията се е посветила, а именно да утвърждава социалната справедливост, като стажант се чувствам особено вдъхновена и от самия екип, състоящ се от всеотдайни и висококвалифицирани специалисти, с които е повече от удоволствие да се работи!“– Боянка, стажант на ФАР, 2020г.