В очакване на принадлежност: Инширах/Гинеколог

"България е моята втора родина"

ИСТОРИЯТА

Инширах е родом от Палестина, на 57 години. Завършва образованието си като гинеколог в България преди около 30 години, след което се връща в Газа и започва работа като акушер-гинеколог в най-голямата болница там. Постепенно гради кариера на изключително уважаван и авторитетен гинеколог в Палестина, а с времето става и началник на цялото отделение в болницата.

Както много палестинци, Инширах е без гражданство. Политическата ситуация и усещането за несигурност и страх в Газа я принуждават през 2018 година да се завърне отново в България. Прави този съзнателен избор, защото чувства страната ни като своя втора родина. Тук тя и семейството ѝ кандидатстват за международна закрила. Започва наново от нулата, но със силното желание да предаде опита си на местните медицински специалисти и да упражнява професията си пълноправно. Като търсеща закрила, тя има право да работи, докато трае процедурата по разглеждане на молбата й, но среща недоверие сред работодателите заради статута й.  След дълги месеци търсене на работа и с помощта на ФАР и ВКБООН, сега Инширах дава дежурства като акушер-гинеколог в софийска болница, а децата й учат български език. Най-голямата й мечта е тя и децата й да водят достоен и нормален живот в България и да са полезни на българското общество.

ЗАЩО СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Инширах избира да кандидатства като бежанец, а не за статут на лице без гражданство. Причината за това е, че за разлика от търсещите закрила по Закона за убежището и бежанците, хората, подали молби за статут на лице без гражданство по Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), по време на процедурата по разглеждане на молбата им, нямат право да учат, да работят, да бъдат здравно осигурени и изобщо да получат макар и временно разрешение да останат на българска територия легално.  Именно поради това е нужно да се въведат съответните промени в ЗЧРБ и правилника към него, така че хората без гражданство у нас в процедура да имат основни човешки права и да не бъдат третирани като нелегални имигранти.