В очакване на принадлежност: Защо България трябва да направи повече за защита на лицата без гражданство - Сагър

ИСТОРИЯТА

 Преди да дойде в България, Сагър я вижда като страна за предизвикателства, нови възможности и ново знание. Той идва от Кувейт от стабилно и уважавано семейство, но е роден без гражданство и без документи за самоличност. Това се дължи на обстоятелството, че в Кувейт гражданството се предава само по бащина линия, а бащата, дядото и другите предци на Сагър по мъжка линия са без гражданство. Майката на Сагър няма право да му предаде кувейтското си гражданство. В България Сагър влиза с ганайски паспорт, който родителите му закупуват от ганайско представителство в Кувейт, когато Сагър е непълнолетен. У нас Сагър завършва Медицина в Медицинския университет в София и живее тук вече 12 години. Затова се чувства пълноценен и пълноправен български гражданин. Съвсем естествено, мечтата му е да има право законно да пребивава на българска територия, за да води нормален живот и да е в служба на хората. Когато обаче срокът на ганайския му паспорт изтича, той не успява да го поднови и остава незаконно пребиваващ у нас.

ПРОЦЕДУРАТА

През септември 2018г. Сагър решава да се възползва от новата процедура за предоставяне на статут на лице без гражданство в България и подава молба. На 3 януари 2019 г., когато се явява в Дирекция “Миграция” да провери движението по молбата си за статут на лице без гражданство, Сагър е задържан внезапно и без допълнителни обяснения. Отведен е в центъра за задържане на нелегално пребиваващи имигранти в Бусманци, където престоява до 15.02.2019 г. Сагър намира условията на центъра нечовешки и по неговите думи за по-лоши от това, което е чувал за затворите. Това, че е в процедура по разглеждане на молбата му за статут на лице без гражданство не му гарантира право легално да пребивава в страната. Така хората без гражданство като Сагър попадат в един омагьосан кръг, в който биват задържани като нелегални имигранти, защото не разполагат с документи, а  документи липсват, защото са лица без гражданство.

Освобождаването на Сагър от центъра за задържане на незаконни имигранти се случва с правната помощ на ФАР, но и към този момент Сагър не е получил статут. През август 2019г. Дирекция „Миграция“ отказва статут на лице без гражданство на Сагър поради това, че е влязъл в България с ганайски паспорт, който се оказва неистински. Сега Сагър обжалва отказа в съда. Дори обаче и да получи статут на лице без гражданство, Сагър отново няма да има право да работи на трудов договор, защото българският закон в сегашния си вид не дава това право. Правната борба на един лекар в България и чакането за възможност да бъде полезен на обществото продължават.

Тази кампания се осъществява от Фондация за достъп до права – ФАР с подкрепата на Европейската мрежа за лицата без гражданство.