АХМАД ФИРОЗ РАХИМИ

Експерт връзки с дигиталната общност с език фарси

Ахмад Фироз Рахими идва от Херат, Афганистан.

 След като завърши Университета в Херат с бакалавърска степен по английски през 2015 година, преподава английски език в основно училище за две години, но през 2017 година се премества в Истанбул, Турция, поради сигурностната обстановка в Афганистан.

Поради факта, че самият Ахмад е преживял живот като бежанец под защитата на УВКБО, той разбира на първа ръка какви са нуждите на другите бежанци, търсещи убежище и мигранти, и е много съпричастен към техния късмет. Ахмад преди това е работил и като свободен образователен консултант и фотоизследовател в издателската индустрия. Докато живее в Истанбул, той доброволно участва в НПО, работеща по общностни проекти за разселени и необлагодетелствани хора.

От 2021 година Ахмад живее в България и наскоро се присъедини към ФАР, където се надява, че може да направи разлика и да помогне за подобряване на живота на тези, които се нуждаят от подкрепа за новия си живот в България.

AHMAD FIROOZ RAHIMI
ahmad[dot]firooz[dot]rahimi[at]farbg[dot]eu