АЛЕКСАНДРА КУПЪР

Редактор с английски език

Вие преподавате най-добре това, което най-много трябва да научите

- Ричард Бах

Неизчерпателният списък от интереси и страсти на Александа Купър включва повишаване на осведомеността, повдигане на съзнанието на хората за света наоколо, борба за справедливост, разбиване на предразсъдъците и най-вече приближаване на опита на уязвими групи от хора, които по един или друг начин са станали жертва на политическа и обществена небрежност. Ето защо за нея е чест да служи на мисията на ФАР и да бъде непрекъснат студент по бежанско право.

Езици: английски, испански и български

ALEXANDRA COOPER