БОЯНКА ХРИСТЕВА

Правен сътрудник

„Не е нужно да чакаме велики промени. Достатъчно е да започнем с малки, но
неотклонни стъпки. Често те се оказват достатъчни.“ – Кристиан Таков


Боянка Христева се присъединява към екипа на Фондацията през януари 2020 г. като стажант. Тя има придобита бакалавърска степен по специалност „Международни отношения“ и магистърска степен по „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Провежда обучение по програма „Еразъм +“ в университета Миколас Ромерис във Вилнюс през зимния семестър на 2018/2019 академична година. Там изучава предметите бежанско право, правна защита на правата на човека и международно хуманитарно право, които зараждат стремежа й да се развива в областта на правата на човека. 

През 2020 г. участва в регионалните и финалните кръгове на 8-ото издание на европейското състезание по права на човека (EHRMCC) като член на отбора на СУ, удостоен с наградите за най-добри писмени защити както за жалбоподател, така и за ответник.

През февруари 2021 г. завършва обучението по бежанско и миграционно право на ФАР по проект „DEFEND“.През следващата година участва като ментор в обучението на ФАР по проект „София - столица на правото: неформална програма за обучение на млади адвокати в областта на бежанското и миграционното право".

Тя е член на Сдружението за международни състезания по право (СМСП) и алумни член на Европейската асоциация на студентите по право в България (ЕЛСА).

Езици: английски, немски

Бони
boyanka.hristeva[at]farbg[dot]eu