ДАРИЯ ШКУРЕНКО

Културен медиатор в гр. Пловдив

Дария Шкуренко се присъединява към ФАР през юли 2023 г. като културен медиатор. Тя има отлична бакалавърска степен по международно право от Киевския университет "Държавен университет по търговия и икономика" и в момента кандидатства за получаване на магистърска степен в същата област.

Дария има едногодишен опит като правен асистент в Киев. Адвокатската кантора, в която е работила, е била насочена към различни области на правото, предимно гражданско. Освен това през 2022 г. тя е преминала стаж в Печерския районен съд на Киев.

Докато учи в университета, тя е активен студент и участва във всички събития и семинари, свързани с темата за защита на правата на човека. Тя е изключително мотивирана и трудолюбива и вярва, че да помага на хората е нейното призвание.

ДАРИЯ ШКУРЕНКО
daria.shkurenko[at]farbg[dot]eu