ИЛДИКО ОТОВА

Eксперт по програми и проекти

Обратното на любовта не е омразатa, а безразличиетo. Обратното на красотата не е грозотата, а безразличието. Обратното на вярата не е ереста, а безразличиетo. И обратното на живота не е смъртта, а безразличието. 

-Ели Визел

Илдико Отова се присъединява към екипа на ФАР през пролетта на 2021 г. като експерт по програми и проекти.

Има докторска степен по „Политология“ от Нов български университет, носител на стипендията „Чарлз Мозер“ за високи постижения в изучаването на политическите науки и гражданска доблест. Специализирала е в Белгия, Англия, Франция.

Има дългогодишен опит в редица български изследователски центрове и неправителствени организации и като преподавател в Нов български университет и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През годините придобива опит в работата по разнообразни проекти в областта на миграцията, интеграцията, бежанските политики, изследванията на популизма и крайната десница. Автор е на „Миграцията и популизма в България“ (в съавторство). Външен експерт към Европейската комисия.

Езици: английски, френски

Personal photo
ildiko.otova[at]farbg[dot]eu