Фондация за достъп до права – ФАР търси фасилитатор на творчески занимания в Правна клиника.