Фондация за достъп до права – ФАР търси да присъедини към екипа си Координатор на платформата за заетост и трудов посредник