Фондация за достъп до права – ФАР търси да присъедини към екипа си служител за работа по случаите на лицата без гражданство с арабски език.