Позиция: Разработчик на съдържание за Refugeelight.Bg, Statelessness.Bg, платформата за трудова заетост на бежанци и анализатор на данни