СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ