Фондация за достъп до права – ФАР търси видеомонтажист за създаване на 10 видеоклипа по проект на фондацията.