ЛУИЗА СУШИЛА РЬОМЕР

СТАЖАНТ- Април - Юни 2023

Луиза Сушила Рьомер започва стажа си във ФАР през април 2023 г. в рамките на международната стажантска програма на Европейската асоциация на студентите по право (ELSA).

Луиза е в средата на бакалавърската си степен по право и политически науки в университета в Мюнстер, Германия. Фокусът ѝ е върху международното и европейското право и политика с подчертан интерес към бежанското и миграционното право. Чрез няколко международни правни школи и изследователски проект в Колумбийския университет в Ню Йорк в контекста на бежанското право тя имала възможност да навлезе по-дълбоко в темата.

Като част от ролята си на комисар по "(Не)справедливост, власт и право" на Общия студентски комитет, тя организира и подпомага образователни събития и срещи за създаване на мрежи по социално-политически въпроси от правна гледна точка, с цел преодоляване на неравенствата и дискриминацията чрез и въпреки правото.

Във ФАР Луиза помага в проучването и писането на статии за платформата Migrantlife.bg, както и в работата при разпространението на информация чрез създаване на съдържание в социалните медии.

Luisa