МАРИЯ МОНГЕ-НАВАРО

Стажант, Март - Май 2023г.

Мария Монге-Наваро започва тримесечния си стаж си във Фондация за достъп до права – ФАР през март 2023 г. по линия на международните стажове на Европейската асоциация на студентите по право (ЕЛСА). 

Мария е студентка в трети курс на бакалавърска програма Глобално право в Университета Тилбург в Нидерландия. Тя има голям интерес към международното право на въоръжените конфликтибежанското и миграционното право. В момента тя пише дипломната си работа с акцент върху принципа на забрана за връщане в контекста на съвременната миграция и се надява да продължи обучението си в магистърска програма по международна сигурност през предстоящия есенен семестър на 2023 г.

По време на следването си Мария допринася за дискусиите по правата на човека, международното хуманитарно право и върховенството на закона в рамките на ролята си като вицепрезидент по академичните дейности в ЕЛСА на местно ниво в Тилбург (2021-2022 г.) и на национално ниво в Нидерландия (2022-2023 г.).

Maria