МАРИЯ НЕЦОВА

Координатор на платформата за заетост и трудовото посредничество

"Никога няма да се почувстваш жив, докато не сториш добро за някого, който не може да ти се отплати."

Джон Бъниан

Мария Нецова се присъединява към екипа на Фондацията през февруари 2024 г. като координатор на платформата за заетост и трудовото посредничество. Тя е инженер по образование, завършила е магистърската си степен в Техническия университет – София, но началото на бежанската вълна през 2013 г. променя развитието й в друга посока.

Притежава над 10-годишен опит в работата с търсещи и получили международна закрила лица, първоначално като доброволец по проект „Бежанци“ на Каритас София и Си Ви Ес България, а по-късно като социален експерт и директор на дирекция „Социална дейност и адаптация“ в  Държавната агенция за бежанците. През годините е участвала в множество обучения, семинари, конференции и други събития, посветени на достъпа до права и услуги и социалната адаптация на бежанците. За периода 2016 г. – 2023 г. е национална точка за контакт на Република България в Експертна мрежа по въпроси, свързани с уязвимостта, към Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, заменена през 2022 г. от Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) и заместващ служител на националната точка за контакт в Експертна мрежа по въпроси, свързани с приема.

През 2020 г. Мария става магистър по социални дейности и завършва с първия випуск на магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2022 г. е хонорован преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и води практика по дисциплина „Социална работа с бежанци в държавни струткури“ и участва като гост лектор в Юридическия факултет по свободно избираема дисциплина – бежанско право.

Maria Netsova
maria.netsova[at]farbg[dot]eu