НАДЕЖДА КАЛОФЕРОВА

Стажант, март - април 2021г.

През март 2021г. Надежда спечели стипендия за двумесечен стаж, учредена в памет на Елена Дянкова от Фондация за достъп до права - ФАР. Дарението за този период е направено от Незабравка Възелова.

Надежда е студентка втора година в Американския университет в България. Тя изучава Политически науки и международни отношения в комбинация с Журналистика и масови комуникации. Интересът ѝ към международно право, Европейска интеграция и глобална политика се заражда по време на участието ѝ като организатор на ежегодната конференция "Модел на Европейския съюз" в Благоевград. Надежда взима участие в инициативата "Младежки посланици на НАТО" през 2020 година.

НАДЕЖДА