СТАНЕТЕ НАШ СТАЖАНТ

Фондацията за достъп до права - ФАР е българска неправителствена организация, чиято мисия е да осигури практически достъп до права и ефективна защита срещу произволно лишаване от права. За да постигнем това, една от основните ни дейности е предоставянето на  правна помощ на бежанци, лица, търсещи убежище, лица без гражданство и мигранти в ситуации, разкриващи системни проблеми в достъпа до права, където разрешаването на тези проблеми би повишило социалната справедливост. Основните принципи в нашата работа са да зачитаме правото на изслушване и да имаме индивидуален подход към случая на всеки човек.

Освен това, за да се изгради солидна основа за достъп до права в България, дейностите на ФАР включват и независими професионални изследвания за достъпа до права в България, застъпничество, което допринася за развитието на благоприятна (законодателна) среда в съответствие с европейските и международните стандарти за защита на правата на човека и комуникационни кампании за повишаване на институционалната и обществената осведоменост, чувствителност и ангажираност към необходимостта от решаване на системни проблеми при достъпа до основни човешки права. ФАР организира обучения и разработва печатни и дигитални ресурси за студенти, адвокати, съдии и държавни служители. Младите хора са нашето вдъхновение, поради което създадохме постоянна програма за обучение по бежанско и миграционно право за млади специалисти, която се основава на методите на „учене чрез правене“ и действие.

Повече информация за ФАР и нейните дейности и проекти можете да намерите на официалната  ни уеб страница - http://www.farbg.eu/

За да се включите в нашите дейности, моля изпратете вашето CV и мотивационно писмо на вниманието на председателя на ФАР - д -р Валерия Иларева, на office@farbg.eu. Като следваща стъпка, ще ви поканим на онлайн среща, за да обсъдим Вашите интереси, които ще бъдат взети предвид в изготвянето на индивидуална стажантска програма за Вас във ФАР.

Trainees