ТАНЯ ЧЕЧКОВА

Адвокат

 Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона

- Емануил Кант.

Таня Чечкова е адвокат от 2012 година, вписана в Пловдивска адвокатска колегия. Завършва право в Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" през 2009 година. Получава обучение в материята на международната защита на правата на човека през 2007 година в "Оксфорд Брукс Юнивърсити", Оксфорд, Великобритания. Преминала е обучителни семинари, проведени от Lawyers For Rights, относно приложението на Европейската Харта за основните права в Рим, Италия и Бургос, Испания през 2020 година. Таня също така е преминала обучителни семинари по проект "Light", в периода от м.март 2022 година до м.юни 2022 година на тема: Правните компетентности във връзка с предотвратяването на пране на пари и финансиране на тероризма, проведени в Рим, Брюксел, София и Мадрид.

Таня е част от екипа на ФАР от м. септември 2022 година.

Езици: aнглийски

ТАНЯ ЧЕЧКОВА Адвокат, гр. Пловдив
tanya.chechkova[at]farbg[dot]eu